Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN: Tổ chức Hỗ trợ Đánh giá Đắc lực

Tam Nguyen, Người quản lý cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh, 9 Tháng Mười 2015

Sau nhiều hậu quả đáng tiếc của các cứu trợ từ thiện tại châu Phi trong vài thập kỷ gần đây, ngày càng có nhiều người đồng tình rằng những ý định tốt không nhất thiết sẽ đảm bảo mang lại một kết quả tốt. Việc đánh giá tác động, do vậy, đã dần trở thành một khía cạnh thiết yếu của công tác xã hội, dẫn đến việc một số tổ chức đã được thành lập, không phải để đấu tranh cho một vấn đề xã hội như đa số các tổ chức khác, mà để giúp số đông các tổ chức đó xác định xem công tác xã hội của họ có đang đi đúng hướng và có hiệu quả tích cực hay không. Đáng chú ý là trong số đó chính là Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN, một tổ chức phi lợi nhuận tại TP.HCM được tạo ra với nhiệm vụ "cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, các tình nguyện viên chuyên môn và nhà tài trợ - những người cam kết xây dựng cộng đồng vững mạnh."

10 bộ công cụ cho các NPOs địa phương

Từ tháng 1/2013 đến tháng 1/2015, LIN tập trung triển khai Dự án Irish Aid 2013 - 2014: Hệ thống xây dựng năng lực cho các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam (VNPO), với mục tiêu tăng cường năng lực của các VNPOs thông qua việc phát triển một "hệ thống xây dựng năng lực tiêu chuẩn." Một phần quan trọng của dự án này là đúc kết 5 năm kinh nghiệm của LIN trong công việc tư vấn nâng cao năng lực cho các NPOS để tổng hợp và phát triển 10 bộ công cụ giúp các NPOs có thể tự đánh giá và tự cải thiện công việc của họ trong 10 lĩnh vực quan trọng:

  • Kế hoạch chiến lược
  • Kế hoạch hành động
  • Quản lý Nhân sự
  • Quản lý Tình nguyện viên
  • Quản lý rủi ro
  • Quản lý tài chính
  • Gây Quỹ
  • Truyền thông
  • Đánh giá Chương trình
  • Quản trị & Tuân thủ Pháp lý

Trong số các bộ công cụ này, đặc biệt chi tiết chính là bộ công cụ đánh giá chương trình, nơi cung cấp các biểu mẫu cụ thể rõ ràng để đánh giá các dự án và chương trình của NPOs từ nhiều góc độ khác nhau - đánh giá từ tiến độ, đánh giá từ kết quả, và đánh giá từ sự hài lòng của người thụ hưởng. Hơn thế nữa, bộ công cụ này cũng bao gồm nhiều ví dụ cũng như hướng dẫn để các NPOs sử dụng chính những đánh giá này để quay trở lại và cải thiện các chương trình, dự án họ đang tiến hành.

Các bộ công cụ trên đều có thể tải về miễn phí từ trang web của LIN, với đầy đủ 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, khiến chúng trở thành một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho bất kỳ NPO nào, kể cả đang là đối tác hoặc chưa là đối tác của LIN. "Mặc dù đã viết hẳn một kế hoạch kinh doanh cho dự án của mình trước khi tiếp cận LIN, chúng tôi đã học được rất nhiều chỉ đơn giản thông qua việc điền vào các mẫu đơn của LIN và tiếp tục theo sát các yêu cầu về đánh giá và báo cáo," chị Đặng Thu Hương, Cán bộ Quan hệ đối ngoại của tồ chức 5 Giờ Sáng, đã chia sẻ.

Đánh giá tác động của chính mình

Là một tổ chức chuyên về hỗ trợ đánh giá, việc LIN chứng minh cách áp dụng và lợi ích của việc đánh giá tác động trên chính dự án của tổ chức mình là một việc đúng đắn và cần thiết. Và LIN đã thực hiện điều đó rất ấn tượng thông qua việc xuất bản Báo cáo đánh giá tổng kết Dự án Irish Aid 2013 - 2014: "Hệ thống xây dựng năng lực cho các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam", được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia tư vấn độc lập bên ngoài.

Căn cứ vào mục tiêu là trách nhiệm giải trình và bài học kinh nghiệm cho tất cả các bên liên quan về tác động của Dự án VNPO, nhóm đánh giá đã phát triển bộ chỉ số SMART. Các chỉ số SMART đã được sử dụng để đánh giá Dự án VNPO thông qua 6 tiêu chí: tính phù hợp, hiệu lực, hiệu quả, tính bền vững, tác động và khả năng nhân rộng. Phương pháp mà nhóm đánh giá đã áp dụng minh họa rõ ràng các bước đánh giá mà bộ công cụ tư vấn của LIN cũng khuyên các NPOs áp dụng khi tự đánh giá các chương trình của tổ chức mình.

Đánh giá cuối cùng được trình bày cho các nhà tài trợ chính, các đối tượng thụ hưởng, các đối tác của LIN cũng như công chúng để xác định xem dự án đã thành công hay thất bại, đến mức độ nào và tại sao, với các khuyến nghị để cải tiến và nhân rộng trong tương lai. Các đánh giá như thế này, và những đánh giá tương tự mà LIN đang hỗ trợ các NPOs địa phương thực hiện, tạo tiền đề cho thứ mà chúng ta gọi là hoạt động từ thiện chiến lược. Nói một cách đơn giản hơn, những đánh giá như vậy có thể giúp cho những ý định tốt thực sự mang lại những kết quả tốt.

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1510
Permalink to this post: http://urb.im/ca1510hcv