Cities

Select one or more of the cities above, then click Apply.

فقر و زلزله در تهران

Tehran, 8 December 2015 – تهران با تهدیدهای زیست محیطی زیادی همچون خشکسالی و آلودگی هوا درگیر است. اما یکی از مهمترین و خطرناکترین آنها خطر زلزله است. در شرايطي که به دلیل تغییرات آب و هوایی با رشد فزاينده بروز سوانح طبيعي در جهان روبرو هستيم، نگراني برای کشور سانحه خيز ايران و شهر تهران بيشتر ميشود.ادامه مطلب.

چرا توصیههای بانک جهانی در ایپانزده سال بعد: ارزیابی پروژه نواب

Tehran, 26 October 2015 – پروژه نواب بزرگترین پروژه نوسازی شهری در ایران است. علی رغم این تا ۱۵ سال پس از اجرای طرح هیچگونه ارزیابی اجتماعی و اقتصادی از اثرات آن صورت نگرفت. تا اینکه در سال 1388 شرکت مهندسین مشاور طرح و معماری با همکاری شهرداری تهران ارزیابی این طرح را آغاز کرد.ادامه مطلب.

چرا توصیههای بانک جهانی در ایران کار نمیکند؟

Tehran, 25 September 2015 – از حدود دو دهه پیش دولت ایران تلاش کرده توصیه های بانک جهانی را برای ارتقای سکونتگاههای غیررسمی به کار بندد. در این راه ستاد توانمندسازی نیز شکل گرفت. با این حال همه طرح های این ستاد تاکنون شکست خورده است. این مقاله درباره مهمترین دلایل این شکست است. ادامه مطلب.

مهاجران افغانستانی و تبعیض آموزشی

Tehran, 25 August 2015 — کودکان مهاجران افغانستانی در ایران معمولا به سختی می توانند مانند کودکان ایرانی تحصیل کنند. به ویژه اگر والدینشان موفق به دریافت اجازه اقامت نشده باشند. یک سازمان غیردولتی در تهران در بیش از یک دهه فعالیت خود تلاش کرده این تبعیض را کاهش دهد. ادامه مطلب.

حمل و نقل عمومی یا بزرگراه؟

Tehran, 22 July 2015 — تجربه متناقضی در تهران وجود دارد که از یک سو ادامه سیاست های شهرداری برای ترجیح دادن حمل و نقل خصوصی به حمل نقل عمومی بود و از سوی دیگر دسترسی بسیاری دیگر را به مراکز کار و فعالیت آسان تر نمود: احداث بزرگراه امام علی از یک سو و تعبیه یک خط بی آر تی طویل از سوی دیگر. ادامه مطلب.

کوچه ای بهتر در محله ای فقیر

Tehran, 16 June 2015 —پروژه تخریب و بازسازی بافت های فرسوده شهری برای ساکنان این محلات عواقب اقتصادی و اجتماعی وخیمی به دنبال دارد. یک نمونه از این قبیل پروژه ها، محله "سلسبیل" در تهران است که در دهه 70 به دست بولدوزر سپرده شد. "کوچه بهتر" تجربه ای از مشارکت میان ساکنان و متخصصان شهری است که با هدف ارتقای وضعیت زندگی در این محله بازسازی شده، گرد هم آمده اند. ادامه مطلب.

کارگران نماینده واقعی می خواهند

Tehran, 8 May 2015 — سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه» یکی از تلاشهای مهم کارگران برای داشتن صدای سیاسی مستقل در ایران است. جایی که هر نوع تشکل کارگری مستقل ممنوع است. کارگران برای داشتن نماینده واقعی خود تلاش کردند و هزینه های زیادی در این راه داده اند. ادامه مطلب.

نقشه فقر و مشکلات آن

Tehran, 16 March 2015 — نفشه ای کردن فقر در ایران، به نوعی همزمان با طرح های توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی آغاز شد. گام اول برای تهیه این طرح ها تعیین مرز سکونتگاههای غیررسمی است که فرآیندی مهم و نسبتا پیچیده است. این کار به طیف وسیعی از اطلاعات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی نیاز دارد که بدون همکاری گسترده مدیران توسعه شهری میسر نخواهد شد. ادامه مطلب.

چه سیاستی به حق زنان جوان به اشتغال راه می برد؟

Tehran, 27 February 2015 — زنان جوان ایرانی فرصت های نابرابری برای ورود به بازار کار نسبت به مردان دارند. این وضعیت میان زنان اقشار فرودست و ساکن سکونتگاههای غیررسمی، وخیم تر است. برای تسکین این مشکل دو نوع راه حل را بررسی می¬کنیم: راه حل دولتی «طرح های خوداشتغالی زنان» و راه حل فردی «دست فروشی». ادامه مطلب.

تکنولوژی اطلاعاتی در خدمت فقرا

Tehran, 27 January 2015 — در سالهای اخیر دولت ایران از تکنولوژی های اطلاعاتی برای اجرای طرح های بزرگ ملی در رابطه با افراد کم درآمد بهره برده است. طرح بیمه سلامت همگانی یکی از این طرح ها است. در این طرح که براساس جمع آوری آنلاین اطلاعات صورت میگیرد، خانوارهای کم درآمد که معمولا در روستاها یا حاشیه شهرها ساکن هستند، به طور رایگان از پوشش بیمه درمان برخودار خواند شد. ادامه مطلب.